Tecknad film för alla åldrar?

De allra flesta är säkerligen uppväxta med tecknad film i någon form, oavsett om detta enbart är korta inslag från Disney eller om det är hela serier med någon känd karaktär. Tecknad film är en ganska finurlig konstart. Inte sällan smygs det in halvt dolda budskap, på gott och ont. Publiken för den tecknade filmen är mycket blandad. Att den bara skulle rikta sig till barn, om någon nu påstår detta, är helt fel. Tecknad film attraherar människor av alla åldrar och oberoende av kön och geografisk tillhörighet. Vi har alla någon form av relation till den tecknade filmen och associerar mycket av det vi sett under vår barndom till uppväxten som helhet; allt som hände runtomkring, hemmet där man bodde, släktingar som kanske inte är med oss längre etc. Med andra ord betyder det mycket för oss och inte sällan marknadsför vi dessa filmer för våra barn, för att själva återigen få en “ursäkt” att se filmerna igen.

Tecknad film riktar sig film som regel huvudsakligen till barn, trots att det finns ett stort antal serier som enbart är för vuxna. Det finns också serier och karaktärer som tilltalar både vuxna och barn, där det finns inslag av vuxenhumor som barnen kanske inte förstår. Detta är mycket smart gjort av filmskaparen. Genom att göra filmerna tillgängliga för alla, får man genast en mycket större målgrupp än vad man hade fått om filmerna riktat sig mot en särskild ålder. Allra bäst blir det när filmerna är helt ofarliga för barn, så att både vuxna och barn kan se dem samtidigt.

Den tecknade filmen har i princip funnits så länge som den rörliga filmen har funnits. Ganska tidigt kom filmskapare och tecknare på att det gick att göra rörliga bilder av det som tecknats. Detta var förstås en given succé och för tiden något helt unikt. Det man kände till sedan tidigare var serietidningarna och helt plötsligt fick nu favoritkaraktärerna nytt liv i form av rörlig film. Med andra ord är det inte så svårt att föreställa sig den popularitet detta fick. Både vuxna och barn hänfördes av den senaste tekniken, som förstås enbart kunde beskådas på en biograf under ganska många år.

Eftersom den tecknade filmen har funnits så pass länge, kan alla som är i livet idag relatera till den på något sätt och bättre förstå dess popularitet. Dessa filmer har förvisso ändrats i stil en hel del, men mycket av grunden finns kvar. Den stora skillnaden är förstås att dagens tecknade film skapas på en dator, medan den förr i tiden var helt tecknad på papper. Detta gör att arbetet med att skapa ny tecknad film idag går mycket snabbare än förr. Samtidigt gäller det att behålla känslan i filmen och detta varierar mycket idag.